Privacyverklaring

Beleid

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsregels en deze verklaring inzake gegevensbescherming.
Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover er op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of E-mailadressen) worden verzameld, dan is dit, indien mogelijk, op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw nadrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.
Wij wijzen u erop, dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. de communicatie per E-mail) veiligheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang tot derden is niet mogelijk.

Cookies

De internetpagina’s gebruiken gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde sessie-cookies. Ze worden  na het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen, totdat u ze verwijdert. Door deze cookies kunnen wij uw browser bij het volgende bezoek herkennen.
U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toe te staan, de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uit te sluiten of de automatische verwijdering van cookies wanneer de browser wordt gesloten te activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Borlabs

Deze website maakt gebruik van de Cookie-Consent Tool Borlabs van de provider Mr. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (“Borlabs”), die twee technisch noodzakelijke cookies (“borlabsCookie” en “borlabsCookieUnblockContent”) plaatst om uw cookievoorkeur op te slaan.

De bovengenoemde verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van ons rechtmatig belang om een cookievoorkeurssysteem voor bezoekers van de website in te voeren.

De “Borlabs Cookie” verwerkt geen persoonlijke gegevens. In de “borlabsCookie”-cookie wordt de door u gekozen voorkeur opgeslagen, die u bij het invoeren van de website heeft geselecteerd. Het “borlabsCookieUnblockContent” cookie slaat op welke (externe) media/inhoud u altijd automatisch wilt laten ontgrendelen.

Als u deze instellingen wilt intrekken of wijzigen, gebruik dan de knop bovenaan deze pagina of verwijder de cookies in uw browser. Wanneer u de website opnieuw opent / laadt, wordt u opnieuw gevraagd naar uw cookie-voorkeur.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Server-logbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden gekoppeld. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens op een later tijdstip te beoordelen indien we op de hoogte zijn van specifieke indicaties voor onrechtmatig gebruik.

Contactformulier

Als u ons door middel van een contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de hierin vermelde contactgegevens, opgeslagen voor verwerking van de aanvraag en voor eventuele aanvullende vragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt lezen, hebben wij van u een E-mailadres en informatie nodig om te verifiëren of u de eigenaar bent van het vermelde E-mailadres en akkoord bent met de ontvangst van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de aangevraagde informatie en geven wij niet aan derden door.
De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het E-mailadres en het gebruik ervan om de nieuwsbrief te versturen kunt u te allen tijde herroepen, via de “Afmelden”-link in de nieuwsbrief of direct via onze website.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daarbij wordt uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de EuropeseEconomische Ruimte door Google eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere, met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten ten behoeve van de beheerder van de website door te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser plug-in

U kunt het gebruik van cookies weigeren door het aanpassen van uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval niet in staat zult zijn om de volle omvang van alle functies van deze website te gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens die door de cookie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) zijn gegenereerd naar Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door via de volgende link een browser-plugin te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Protest aantekenen tegen gegevensverzameling

U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de omgang met Gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de
Gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Verwerking van opdrachtgegevens

We hebben met Google een overeenkomst gesloten met betrekking tot de verwerking van opdrachtgegevens en voldoen bij het gebruik van Google Analytics volledig aan de strenge voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsinstanties.

Facebook plug-in (Like-knop)

Op onze pagina’s zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. U herkent de Facebook plug-ins aan het Facebook-logo of de Like-knop op onze pagina.   Een overzicht van de Facebook plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s/website bezoekt, wordt er via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook krijgt hierdoor informatie dat u met uw IP-adres onze pagina hebt bezocht. Als u op de Facebook Like-knop klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieders van de website geen inzicht in de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan van Facebook ontvangen. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php.

Indien u niet wenst dat Facebook het bezoek aan onze website kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, dient u zich bij uw Facebook-gebruikersaccount af te melden.

LinkedIn

Onze website gebruikt functies van het netwerk LinkedIn. Aanbieder is de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Bij ieder bezoek aan een van onze pagina’s die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met servers van LinkedIn gemaakt. LinkedIn wordt erover geïnformeerd dat u onze internetpagina’s met uw IP-adres bezocht hebt. Wanneer u op de “Recommend”-knop van LinkedIn klikt en bij uw LinkedIn-account bent aangemeld, is LinkedIn in staat uw bezoek aan onze website te koppelen aan u en uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen weet hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens, noch van het gebruik ervan door LinkedIn.
Verder informatie hierbij vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn onder:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XING

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk XING. Aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Bij ieder bezoek aan een van onze pagina’s die functies van XING bevat, wordt een verbinding met servers van XING gemaakt. Voor zover bij ons bekend is worden hierbij geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het bijzonder worden geen IP-adressen opgeslagen of het gebruiksgedrag geëvalueerd.
Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de
privacyverklaring van XING onder: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Opmerking inzake de integratie van video’s

Op onze website maken wij gebruik van video’s. Voor de integratie van onze video’s gebruiken wij de mogelijkheden van externe aanbieders. Door de integratie van de video’s worden – technisch gezien – verbinding gemaakt met de server van de aanbieder.

Vimeo

Wij maken voor de integratie van video’s gebruik van de aanbieder Vimeo. Vimeo wordt geleid door Vimeo, LLC met hoofdkantoor in 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Verenigde Staten.
Op enkele van onze internetpagina’s maken wij gebruik van plug-ins van de aanbieder Vimeo. Wanneer u de van een dergelijke plug-in voorziene internetpagina’s van onze website oproept, wordt verbinding gemaakt met de Vimeo-servers en de plug-in weergegeven. Hierdoor wordt aan de Vimeo-server overgerdagen, welke van onze internetpagina’s u bezocht hebt. Indien u zich daarbij hebt aangemeld als lid van Vimeo, kent Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in, zoals bijv. het aanklikken van de startknop van een video, wordt deze informatie eveneens aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt dit voorkomen door zich voorafgaand aan het gebruik van onze website af te melden bij uw Vimeo-gebruikersaccount en de betreffende cookies van Vimeo te verwijderen. Meer informatie over de gegevensverwerking en opmerkingen inzake gegevensbescherming door Vimeo vindt u onder https://vimeo.com/privacy.

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van de YouTube, de videodienst van Google. Beheerder van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. Wanneer u een van onze websites met een YouTube plug-in bezoekt, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube.
Bovendien wordt de Youtube-server geinformeerd over welke pagina’s u hebt bezocht.
Wanneer u aangemeld bent bij uw YouTube-account kan YouTube uw surfgedrag direct toekennen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door zich bij uw YouTube-account af te melden.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Gebruik van Google-Maps

Wij maken op onze website gebruik van Google Maps van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten, hierna „Google“ genoemd.
Bij elk gebruik van Google Maps plaatst Google een cookie, om bij de weergave van de pagina waarop Google Maps geintegreerd is, gebruikersinstellingen en -gegevens te kunnen verwerken. Dit cookie wordt over het algemeen niet verwijderd tijdens het sluiten van de browser, maar loopt na een bepaalde tijd af, mits u het niet eerder handmatig hebt verwijderd.
Bent u niet akkoord met deze verwerking van uw gegevens, dan kunt u de service van Google Maps deactiveren en op deze manier de overdracht van gegevens aan Google voorkomen. Hiertoe dient u de JavaScript-functie in uw browser te deactiveren. Wij wijzen u echter op het feit, dat u in dit geval Google Maps niet of slechts beperkt kunt gebruiken.
Het gebruik van Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie vindt plaatst conform de gebruiksvoorwaarden van Google
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
en de algemene voorwaarden voor Google Maps
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo.
Met behulp van Matomo kunnen wij gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van onze website door websitebezoekers. Zo kunnen we onder meer nagaan wanneer welke pagina’s werden bekeken en uit welke regio ze kwamen. Wij verzamelen ook verschillende logbestanden (bv. IP-adres, verwijzer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen meten of de bezoekers van onze website bepaalde handelingen verrichten (bv. klikken, aankopen, enz.).
Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
IP-anonimisering
Wij gebruiken IP-anonimisering voor de analyse met Matomo. Uw IP-adres wordt vóór de analyse ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan u kan worden toegewezen.

Hosting
Wij hosten Matomo bij de volgende derde partij:
netmin computer GmbH
Wittlensweilerstraße 12
72250 Freudenstadt

Auftragsverarbeitung
Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat wordt vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat de aanbieder de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.
[matomo_opt_out language=de]

SSL-codering

Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld de aanvragen, die u aan ons als websitebeheerder stuurt, gebruik van een SSL-codering. Bij een gecodeerde verbinding verandert de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” en verschijnt er een pictogram van een sleutel in uw browser. Zodra de SSL-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons zendt niet meer door derden worden bekeken.

Recht op informatie, verwijdering of afscherming

U hebt te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking alsook het recht op inzage, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor overige vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde via het in het impressum vermelde adres contact met ons opnemen.
Indien u met betrekking tot  de privacyverklaring nog vragen heeft, mag u ons gerust contacteren op het onder vermelde e-mail adres of zich melden bij onze  gegevensbeschermingsfunctionaris ACTECIL, via de contactgegevens vermeld in de colofon: dpo_sotralentz-construction@actecil.fr