Empowerment.
Responsibility.
Activation.
Self Help.

Jeugd stageprogramma – GEEF JEUGD IN GHANA EEN KANS

Jeugdwerkloosheid is een groot probleem in Ghana. Met name arme, kansarme jongeren blijven verstoken van vooruitzichten en hoop. Vooral jonge vrouwen zonder opleiding en werk zijn kwetsbaar voor vroegtijdige zwangerschappen en de daaruit voortvloeiende armoede. Jonge mannen daarentegen lopen een groter risico om in de criminaliteit terecht te komen. Met het Youth Apprenticeship Programme (YAP) krijgen deze jongeren de kans om een driejarige manuele beroepsopleiding te voltooien met een door de staat erkende kwalificatie. Deze opleiding biedt hen een dagelijkse routine met structuur en perspectief voor hun toekomst. Door een begeleidende opleiding in de grondbeginselen van het bedrijfsleven en in hun gezondheids- en sociale vaardigheden kunnen de jongeren zich tot gekwalificeerde werknemers ontwikkelen. Met het officiële eindexamen in Ghana ontvangen zij de door de staat erkende beroepsvergunning.

Projectdoelstellingen

 • BEROEPSOPLEIDING

  Gedurende een projectperiode van drie jaar worden 100 kansarme jongeren in staat gesteld een vak te leren en daardoor economisch produktief en financieel onafhankelijk te worden.

 • PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

  Door het aanleren van sociale vaardigheden en concrete werkervaring worden deze 100 jongeren gesteund in hun persoonlijke ontwikkeling.

 • CREATIVITEIT, DOORZETTINGSVERMOGEN EN ONDERNEMINGSDRANG

  De jongeren worden gesterkt in hun creativiteit en uithoudingsvermogen en in hun besluitvaardigheid als ondernemers.

 • BAAN OF EIGEN BEDRIJFJE

  Na de geslaagde opleiding worden de jongeren ondersteund bij het vinden van een baan of het opzetten van een eigen bedrijfje met een vrijwillige starterslening.

SOTRALENTZ CONSTRUCTION steunt S.H.A.R.E

Door onze steun aan de S.H.A.R.E Foundation willen wij ertoe bijdragen dat jonge volwassenen in armere streken een perspectief wordt geboden dat een blijvende invloed op hun leven kan hebben. Het concept van de Stichting S.H.A.R.E. overtuigt ons door een duidelijke doelstelling en uitvoering waarbij de jongeren centraal staan en zonder omwegen via lokale partners hulp en steun ontvangen. Het maakt ons trots deel uit te maken van zo’n groots en doelgericht project.

NAAR HET VOLLEDIGE S.H.A.R.E DONOR VERSLAG

SOTRALENTZ CONSTRUCTION spendet 14.000 € aan de stichting S.H.A.R.E

Schenking ter gelegenheid van de 140e verjaardag van het bedrijf

Ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de SÜLZLE Groep, waartoe ook SOTRALENTZ CONSTRUCTION behoort, ontvangt de S.H.A.R.E Foundation een donatie van € 14.000 om jongvolwassenen te helpen met hun in armere regio’s een toekomstperspectief te bieden. Door jarenlange projectsamenwerking tussen SHARE en haar Nigeriaanse partners werd het interreligieus hervestigingskamp in Gurku/Nigeria opgericht om een veilige haven te creëren voor binnenlandse ontheemden tussen het door moslims gedomineerde noorden en het door christenen gedomineerde zuiden van het land.

Concreet gaat het om het opzetten en bouwen van een vluchtelingendorp voor zogenaamde IDP’s (Internally Displaced Persons) die het wrede geweld van de terroristische organisatie Boko Haram uit hun woonplaats in het noorden van Nigeria moesten ontvluchten. De aanvankelijke noodhulpmaatregelen ontwikkelden zich al snel tot verdere behoeften om de talrijke vervolgden in staat te stellen zich opnieuw in het zuiden van het land te vestigen. S.H.A.R.E. is begonnen met 10 gezinnen – vandaag de dag wonen er al meer dan 1400 vluchtelingen, onder wie voornamelijk weduwen, wezen en kinderen. Intussen is het interreligieuze, zelfbestuurde ontheemdenkamp een model geworden voor succesvolle conflictbeheersing, aangezien de ontheemden vreedzaam samenleven met de gastgemeenschap en de Fulani (veehoeders).

Sinds het begin van het project zijn reeds talrijke hulpmaatregelen uitgevoerd. Deze omvatten de bouw van eenvoudige woningen en een functionerende infrastructuur, de totstandbrenging van medische basiszorg alsmede traumatherapieën, aangezien vele vluchtelingen zeer getraumatiseerd zijn door de verschrikkelijke ervaringen zoals executies, verkrachtingen of massamoorden. Door de donatie kan SOTRALENTZ CONSTRUCTION bijdragen aan de uitvoering van verdere hulpmaatregelen in Gurku.

S.H.A.R.E.
online

Web
Facebook
Instagram
Twitter