in Uruguay
Plantations
Guanaré Forest

Herbebossing in Uruguay om CO₂ uit de atmosfeer op te slaan

Als lid van de Alliantie voor Ontwikkeling en Klimaat, compenseert SOTRALENTZ CONSTRUCTION haar CO₂-uitstoot onder meer door het “Guanaré Forest Plantations” project in Uruguay te steunen.

Het project wordt op een totale oppervlakte van 21.298 ha grond uitgevoerd, dat vroeger door runderen werd begraasd en waarop bosaanplantingen zijn aangelegd voor de produktie van hoogwaardige, duurzame houtprodukten en voor de opslag van grote hoeveelheden kooldioxide uit de atmosfeer.

De bossen bestaan hoofdzakelijk uit Eucalyptus grandis-plantages met een omlooptijd van 22 jaar, die door snoei en twee tot drie dunningen bewerkt worden om stammen met een grote diameter te verkrijgen geschikt voor zagen en fineren.

De praktijken zijn in overeenstemming met de FSC-norm voor duurzaam bosbeheer. Aangeplante bossen onttrekken koolstofdioxide aan de atmosfeer en slaan het op in verschillende koolstofreservoirs (boven- en ondergrondse biomassa, bodem, strooisel, boomvrije vegetatie, dood hout en geoogste houtprodukten).

Voor meer informatie klik hier.

De projectgegevens in een oogopslag:

7.644.960

Totaal bespaarde uitstoot in ton CO₂ EQ

127.416

Bespaarde uitstoot in ton CO₂ EQ / jaar

Gevalideerd door

Rainforest Alliance, Inc.

Gestandaardiseerd Certificaat

Verified Carbon Standard

Bijdrage aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

GEEN ARMOEDE

Verwacht wordt dat het Guanaré-project bijna 1.000 nieuwe banen zal opleveren en zo zal bijdragen tot de bestrijding van de armoede op het platteland.

KWALITEITS-ONDERWIJS

Het Guanaré-project draagt bij tot het scheppen van hoogwaardige en stabiele banen in een regio van Uruguay waar veel armoede heerst.

GENDERGELIJKHEID

In vergelijking met de vroegere veeteelt is er een toename van de werkgelegenheid voor vrouwen op gebieden als kweken, planten, snoeien en andere. Dit kan de stabiliteit van plattelandsgezinnen helpen verbeteren

WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI

De brutowaarde van de produktie zal per oppervlakte-eenheid 6 tot 8 maal hoger liggen dan bij de vroegere extensieve veeteelt, waardoor de vraag naar diverse diensten zal toenemen

MINDER ONGELIJKHEDEN

De projectactiviteit draagt bij tot de vermindering van het verschijnsel van de migratie van de bevolging van het projectgebied naar de steden en andere gebieden van het land. Het verschijnsel van de bevolkingsmigratie uit plattelandsgebieden is één van de belangrijkste oorzaken van de grote sociale problemen in het land.

KLIMAATACTIE

Het project dient om grote hoeveelheden kooldioxide op te slaan. Verwacht wordt dat de bebossing in totaal 7.644.96 ton CO2-equivalent zal vastleggen gedurende de looptijd van het project.

LEVEN OP HET PLATTELAND

De bosaanplantingen zullen dienen om gebieden met een grote biodiversiteit in stand te houden.

Plaats van het project:

Guanaré Forest Plantations
Provinz Cerro Largo
Uruguay

Google Maps

Door de kaart te laden accepteert u het privacybeleid van deze website en Google.
Privacy Google
Naar het privacybeleid van deze website

Laad kaart

MEER OVER DE ALLIANTIE VOOR ONTWIKKELING EN KLIMAAT
PROJECTOVERZICHT IN PDF
WEBSITE VCS-PROGRAMMA