Duurzaamheid

Ons duurzaam engagement

Inzet voor het milieu en de maatschappij heeft bij SOTRALENTZ CONSTRUCTION een lange traditie. Wij zijn van mening dat alleen bedrijven die ook aan hun sociale, economische en milieuverplichtingen voldoen, duurzaam kunnen opereren.

Daarom zetten wij ons, in de hele ondernemingsgroep, in voor een milieuvriendelijke en efficiënte logistiek. Daarom beschermen wij de bestaande hulpbronnen door ze zo efficiënt mogelijk te gebruiken. En daarom stellen we mensen centraal in alles wat we doen.

Als ondernemingsgroep met een geschiedenis nemen wij onze sociale verantwoordelijkheid ernstig en investeren wij in projecten van diverse liefdadigheidsverenigingen, scholen en sociaal ondersteunende instellingen. Uit de éénvoudige overtuiging dat we samen veel kunnen bereiken: Meer gelijke kansen, meer onderwijs en een beter milieu.

Het is ook belangrijk om regionale wortels te cultiveren, en daarom steunen wij lokale sportclubs – van topsport in competitieverband tot massasport in de lagere divisies. Wij doen dit uit plaatselijke solidariteit, maar ook om de duurzaamheid van de verschillende clubconcepten te bevorderen.

Sinds begin 2021 steunt SOTRALENTZ CONSTRUCTION actief de Alliantie voor Ontwikkeling en Klimaat en streeft vrijwillig de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties na. Wij hebben de taak op ons genomen om de

ondernemingsgroep stap voor stap CO2 -neutraal te maken: door analyse, vermindering en compensatie.

Als wij onze CO2-uitstoot niet kunnen vermijden, compenseren wij die elders door de bevordering en ondersteuning van gecertificeerde projecten zoals bosbescherming, herbebossing, verbetering van de infrastructuur in opkomende en ontwikkelingslanden en de opwekking van hernieuwbare energie (fotovoltaïsche energie, waterkracht en windenergie). Naast internationale projecten zijn wij als groep ook regionaal actief.

Zodat deze unieke wereld beschermd wordt voor de volgende generaties.