CO2-neutraal staal

Duurzaam bouwen

De steeds toenemende CO2-uitstoot zet ons klimaat steeds meer onder druk. En in de toekomst zullen er steeds minder middelen beschikbaar zijn voor steeds meer mensen Daarom moet er dringend actie worden ondernomen.

Als SOTRALENTZ CONSTRUCTION willen wij onze bijdrage leveren en hebben daarom onze CO2-voetafdruk onder de loep genomen. Wij hebben onze klimaatrelevante emissies geanalyseerd, verminderd en gecompenseerd.

Met als resultaat: SOTRALENTZ CONSTRUCTION is sinds 2021 een CO2-neutraal bedrijf.

Met « groen staal »

  • Wij allen dragen verantwoordelijkheid voor een stabiele, duurzame toekomst.
  • Door de duidelijke trend naar duurzaam bouwen (bijv. DGNB-certificeringen), wordt het gebruik van duurzame, recycleerbare bouwmaterialen steeds belangrijker.
  • Staal is onovertroffen recycleerbaar. Het kan een oneindig aantal keren gerecycleerd worden zonder kwaliteitsverlies.
  • Met CO2-neutraal staal van SOTRALENTZ CONSTRUCTION is het nu mogelijk om project eigenaren en zakenpartners gecertificeerde klimaatneutrale producten en diensten aan te bieden.

Hoe

werkt dit?

  1. Vanaf nu willen wij onze partners en klanten de mogelijkheid bieden om CO2-neutraal staal bij SOTRALENTZ CONSTRUCTION te kopen.
  2. Met uw bijdrage tot de klimaatbescherming per ton betonstaal steunt u projecten met een positief effect op de wereldwijde CO2-balans. Dit gebeurt door middel van compensatie.
  3. Samen met u, engageert SOTRALENTZ CONSTRUCTION zich,vrijwillig, op regionaal niveau en op het terrein, door compensatieprojecten ten behoeve van de ontwikkeling en klimaatbescherming in opkomende landen en ontwikkelingslanden te steunen.
  4. Wij hebben gekozen voor een evenwichtige mix van projecten zoals bosbescherming, herbebossing, verbetering van de infrastructuur en de opwekking van hernieuwbare energie zoals fotovoltaïsche energie, waterkracht en windenergie.
  5. Uw contactpersoon bij SOTRALENTZ CONSTRUCTION zal u graag adviseren.

Get an offer now
from SOTRALENTZ CONSTRUCTION